Члени Імпульсу, їх права та обов'язки(витяг зі Статут організації)

4.1. Членом Імпульсу може бути будь-яка молода людина у віці 14-28 років, що визнає Статут Імпульсу, приймає участь в його діяльності, стоїть на обліку в Секретаріаті Виконкому Імпульсу і зобов’язується виконувати взяті на себе обов’язки.

Особи старшого віку, а також особи без громадянства, що мешкають в Україні на законних засадах, також можуть бути членами Імпульсу за умови, що їх кількість не перевищує однієї третьої кількості її членів.

4.2. Член Імпульсу має право:

ü обирати і бути обраним в усі керівні органи Імпульсу;

ü вільно обговорювати питання діяльності Імпульсу, вносити свої пропозиції і зауваження, відкрито висловлювати свою думку і відстоювати її;

ü мати повну інформацію про діяльність Імпульсу, відкрито критикувати діяльність будь-якого члена Імпульсу, звертатись з питаннями, заявами і пропозиціями;

ü розраховувати на підтримку і захист своїх прав з боку Імпульсу і користуватися всіма формами допомоги організації;

ü приймати участь у формуванні та реалізації програм і проектів Імпульсу;

ü бути присутнім на засіданнях керівних органів Імпульсу, приймати участь в обговоренні питань, що стосуються його особисто.

4.3. Член Імпульсу зобов’язан:

ü ретельно дотримуватися Статуту Імпульсу і його вимог, внутрішньоорганізаційної дисципліни, сумлінно виконувати взяті на себе обов’язки;

ü брати посильну активну участь в роботі організації;

ü виступати проти будь-яких прояв соціального, національного, духовного та іншого пригнічення, піклуватися про авторитет і гідне поповнення організації;

ü підтримувати життєздатність організації, виконуючи прийняті на себе обов’язки;

ü вносити конструктивні і раціональні пропозиції щодо діяльності Імпульсу, брати участь в розробці проектів і проведенні заходів, направлених на реалізацію цілей і завдань Імпульсу;

ü сприяти досягненню Імпульсом поставлених завдань своїми інтелектуальними ресурсами.

4.4. Вступ до членів Імпульсу здійснюється рішенням Виконкому Імпульсу, що затверджується Радою Імпульсу.

4.5. За невиконання статутних вимог член Імпульсу може бути притягнений до відповідальності: попередження, догана, строга догана, а за серйозні провини – аж до виключення з членів Імпульсу.

4.6. Членство в Імпульсі припиняється за власним бажанням, або, якщо член організації дискредитує її своїми діями і порушує Статут Імпульсу.

4.7. Питання про виключення з членів Імпульсу вирішується Радою Імпульсу, або за її дорученням Виконкомом Імпульсу. Рішення може бути опротестоване в Раді повторно.

4.8. Перебування в Імпульсі не обмежує його членів у громадянських правах, у тому числі вони мають право бути в інших громадських організаціях, діяльність яких не суперечить Статуту Імпульсу.

Кол-во просмотров: 47

Комментарии